Общи условия на програмата за фактуриране

Условия за използване на услугите предоставени от Faktura-bg.com
Регистрацията в Faktura-bg.com означава, че Вие сте прочели и приели всички условия, описани по-долу.

Ползватели на програмата за фактури
Този сайт, може да се ползва от физически и юридически лица, които са се регистрирали в нашата система.

Цени
Услугите в този уеб сайт се предоставят за ползване напълно безплатно.

Съдържание на сайта
Съдържанието и функционалността на този сайт, както и прилежащата му онлайн система са интелектуална собственост. Всички права са запазени.

Отговорност
Съдържанието и функционалността се предлага без никакви изрични гаранции. НЕ поемаме отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употребата на този сайт. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да напуснете сайта.

Конфиденциалност
Въведената от Вас информация е защитена от неоторизиран достъп, използване или изменение от други лица, а също и от предумишлено унищожаване.